Trần thị bi kí

Trần thị bi kí

Thông tin cơ bản

Trần thị bi kí
陳氏碑記
Kí hiệu: 18866
Thác bản bia thôn An Thuận 順安村, sưu tầm ở đền thôn An Thuận đệ nhị hộ phố Hàng Than Hà Thành.
Thác bản 1 mặt, khổ 40 x 60 cm, gồm 16 dòng chữ Hán, toàn văn ước khoảng 400 chữ, không có hoa văn, không có chữ húy.
Niên đại: Thành Thái thứ 14 (1902).
Người soạn: không ghi.
Chủ đề:
– Bầu Hậu, gửi giỗ, biểu dương việc thiện.
Tóm lược nội dung:
Thôn An Thuận phụng thờ thánh mẫu rất linh ứng. Nay bà Trần Thị Thanh hiệu Diệu Tú ở Định Công có lời với bản thôn xin xuất 20 nguyên tiền để gửi giỗ. Bản thôn nhận tiền trích ra để lo chế biện đồ thờ còn 10 nguyên lưu bản tộc lo việc thờ tự hương hỏa. Ghi lệ giỗ chạp.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Nội dung chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)