Trần tộc bi kí/Trần tộc bi kí

Trần tộc bi kí/Trần tộc bi kí

Thông tin cơ bản

Trần tộc bi kí/Trần tộc bi kí
陳族碑記/陳族碑記
Kí hiệu: 1271/1297/1298
Thác bản bia sưu tầm tại nhà thờ họ Trần xã Yên Sở tổng Dương Liễu huyện Đan Phượng tỉnh Hà Đông
Thác bản 3 mặt, khổ 49 x 74 cm và 40 x 45 cm, gồm 38 dòng chữ Hán và Nôm, toàn văn ước khoảng 700 chữ, không có hoa văn, không có chữ húy
Niên đại: không ghi
Niên đại ước đoán: thời Nguyễn
Người soạn: không ghi
Chủ đề:
Gia phả, lai lịch dòng họ
Hành trạng, công tích nhân vật
Tóm lược nội dung:
Ghi họ, tên hiệu, ngày giỗ của các vị Tổ từ đời thứ 8 ngược lên đời
thứ 3 trong dòng họ Điểm đặc biệt là trong 5 vị thuộc hàng tổ thứ 3 có 4 vị họ Trần và 1 vị mang họ Nguyễn, từ đó dẫn đến các đời
thứ 5, 6, 7 tiếp theo đều mang họ Nguyễn Trong số các vị Tổ đời thứ 3 có Trần Danh Tiêu tự Phác Nhã hiệu Cổ Trai tiên sinh, đỗ Tiến sĩ khoa Quý Sửu [niên hiệu Long Đức thứ 2 (1733)] làm quan đến chức Đông các Đại học sĩ, Hàn lâm viện Thừa chỉ; tước Phượng Lĩnh bá

Ngọc Tân tự bi kí
玉津寺碑記
Kí hiệu: 1272/1283
Thác bản bia xã Yên Sở huyện Đan Phượng phủ Quốc Oai tỉnh Sơn Tây 山西省國威府丹鳳縣安所社, sưu tầm tại chùa Ngọc Tân xã Yên Sở huyện Đan Phượng tỉnh Hà Đông
Thác bản 2 mặt, khổ 65 x 130 cm, gồm 40 dòng chữ Hán, toàn văn ước khoảng 1200 chữ, có hoa văn, không có chữ húy
Niên đại: Cảnh Trị thứ 6
Niên đại ước đoán: Thiệu Trị 6 (1846)
Người soạn: Nguyễn Văn Phương 阮文芳; quê quán: xã Thượng Thụy; học vị: Giám sinh
Người viết chữ: Trần Huy Nguyệt 陳輝玥; quê quán: xã Yên Sở
Chủ đề:
Sinh hoạt làng xã
Xây dựng, trùng tu di tích
Thơ văn
Tóm lược nội dung:
Dân xã Yên Sở tu sửa trang hoàng lại chùa Ngọc Tân, xây dựng tòa tam quan, đúc 1 pho tượng Phật, 1 chiếc khánh Ghi họ tên những người đóng góp tiền của vào việc Có bài minh 16 câu
Ghi chú: Niên hiệu “Cảnh Trị” trên thác bản là ngụy tạo

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Nội dung chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)