Trần tộc bi kí

Trần tộc bi kí

Thông tin cơ bản

Trần tộc bi kí
陳族碑記
Kí hiệu: 16147
Thác bản bia xã An Trạch tổng Mĩ Trọng huyện Mĩ Lộc phủ Xuân Trường 春長府美祿縣美重總安澤社, sưu tầm tại đình thôn Đoài xã An Trạch tổng Mĩ Trọng huyện Mĩ Lộc tỉnh Nam Định.
Thác bản 1 mặt, khổ 50 x 82 cm, gồm 15 dòng chữ Hán và Nôm, toàn văn ước khoảng 400 chữ, có hoa văn, không có chữ húy.
Niên đại: Thành Thái thứ 10 (1898).
Người soạn: không ghi.
Chủ đề :- Bầu Hậu, gửi giỗ, biểu dương việc thiện.
– Xây dựng, trùng tu di tích.
Tóm lược nội dung:
Trong lúc dân làng tu sửa đình thiếu tiền, bà Nguyễn Thị Tần 150 nguyên để chi phí và tôn bầu bà cùng chồng là Trần Thích làm Hậu trưởng. Sau ông bà lại cúng 2 mẫu ruộng. Ghi họ và tên người được phụng thờ tại đình: ông Trần phủ quân húy Thích tự Duy Bình, giỗ ngày 5 tháng 6 và bà Trần môn chính thất Nguyễn Thị Tần, giỗ ngày 18 tháng 3.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Nội dung chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)