Trần tộc chi bi

Trần tộc chi bi

Thông tin cơ bản

Trần tộc chi bi
陳族之碑
Kí hiệu: 14353/14354
Thác bản bia sưu tầm tại từ đường họ Trần xã Phù Cốc tổng Tuân Lộ phủ Vĩnh Tường tỉnh Vĩnh Yên.
Thác bản 2 mặt, khổ 45 x 76 cm, gồm 23 dòng chữ Hán và Nôm, toàn văn ước khoảng 500 chữ, có hoa văn, không có chữ húy.
Niên đại: Tự Đức thứ 35 (1882).
Người soạn: Trần Đức Cát 陳德吉, con cháu đời thứ 9 họ Trần.
Chủ đề :- Sinh hoạt làng xã.
Tóm lược nội dung:
Họ Trần tu sửa nhà thờ họ, nhân đó đặt 1 mẫu 5 thước ruộng để cho cày cấy thu hoa lợi chi phí việc cúng lễ tổ tiên và cấp tiền học cho người trong họ. Kê họ và tên các vị tiên tổ, ghi các ngày giỗ. Ghi số thước sào, vị trí các thửa ruộng tự điền, quy định việc thu hoa lợi các ruộng tự điền và lễ vật cúng tế hàng năm tại nhà thợ họ Trần.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Nội dung chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)