Trần tộc gia tiên phối hưởng phật

Trần tộc gia tiên phối hưởng phật

Thông tin cơ bản

Trần tộc gia tiên phối hưởng phật
陳族家先配享佛
Kí hiệu: 19576
Thác bản bia xã Hoàng Trung tỉnh Hà Đông 河東省黃中社, sưu tầm tại chùa xã Hoàng Trung tổng Thủy Cam phủ Thanh Oai tỉnh Hà Đông.
Thác bản 1 mặt, khổ 38 x 55 cm, gồm 9 dòng chữ Hán, toàn văn ước khoảng 185 chữ, không có hoa văn, không có chữ húy.
Niên đại: Bảo Đại thứ 18 (1943).
Người soạn: không ghi.
Chủ đề:
Bầu Hậu, gửi giỗ, biểu dương việc thiện
Tóm lược nội dung:
Chùa Linh Quang xã Hoàng Trung tu tạo điện đường, người trong xã là Nguyễn Thị Hoạn tình nguyện đem 2 sào ruộng và 240 đồng tiền gửi giỗ tại điện, số tiền dùng để tu tạo còn số ruộng thì được giao cho sư chùa canh tác để làm giỗ, ngày rằm, mồng 1 đều có sớ tấu lên chùa. Nay lập bia ghi tính danh các vị gia tiên của bà và số ruộng.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Nội dung chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)