Trần tộc từ đường ký/Trần gia qui phạm

Trần tộc từ đường ký/Trần gia qui phạm

Thông tin cơ bản

Trần tộc từ đường ký/Trần gia qui phạm
陳族詞堂記/陳家規範
Kí hiệu: 9782/9783Thác bản bia sưu tầm ở nhà thờ họ Trần thôn Đình Sơn xã Liêu Hạ tổng Liêu Xá huyện Yên Mỹ tỉnh Hưng Yên.
Thác bản 2 mặt, khổ 36 x 55 cm, gồm 23 dòng chữ Hán, toàn văn ước khoảng 500 chữ, có hoa văn, không có chữ húy.
Niên đại: Tự Đức thứ 3 (1850).
Người soạn: Trần Thường Cát 陳常吉; học vị: Tú tài.
Chủ đề:
– Xây dựng trùng tu di tích.
– Sinh hoạt làng xã.
Tóm lược nội dung:
Mùa đông năm Minh Mệnh thứ 15 (1834), Ôn Trai tiên sinh về trí sĩ, có mảnh vườn 3 sào, lập từ đường họ Trần rộng 5 gian 2 trái lấy nơi thờ tiên tổ. Đến năm Tự Đức thứ 2 (1849), từ đường này sửa sang lại chính đường, lợp lại ngói xây tường bao xung quanh đặt nghĩa điền để lấy tiền hoa lợi lo việc cúng tế. Nay lập bia ghi lại sự việc. Ghi một số quy định về cúng giỗ trong dòng họ, ngày kị của tổ tiên v.v…

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Nội dung chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)