Trần từ đường bi

Trần từ đường bi

Thông tin cơ bản

Trần từ đường bi
陳祠堂碑
Kí hiệu: 18385
Thác bản bia sưu tầm ở từ đường họ Trần xã Hà Linh huyện Phù Cừ tỉnh Hưng Yên.
Thác bản 1 mặt, khổ 43 x 64 cm, gồm 18 dòng chữ Hán có Nôm, toàn văn ước khoảng 400 chữ, không có hoa văn, không có chữ húy.
Niên đại: Giáp Tý Tự Đức thứ 17 (1864).
Người soạn: Doãn Khuê 尹圭, hiệu: Bảo Quang 寶光, quê quán: xã Ngoại Lãng huyện Thư Trì phủ Kiến Xương Nam Định, học vị: Tiến sỹ khoa Mậu Tuất (1836), chức tước: Đốc học.
Chủ đề:
– Gia phả, lai lịch dòng họ.
Tóm lược nội dung:
Tổ tiên họ Trần lập nghiệp ở xã Hoàng Linh tổng Hoàng Tranh đã từ lâu, sống rất thanh bạch nhân hậu, hay làm việc thiện, con cháu nhiều nguời đỗ đạt. Năm Quý Sửu, Cử nhân Trần Bính cùng họ hàng gia tộc đóng góp tiền của để xây dựng từ đường họ Trần, đặt ruộng hương hỏa để cúng tế hàng năm. Nay lập bia để ghi lại việc này và ghi sơ lược lai lịch của họ Trần ở xã Hà Linh.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Nội dung chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)