Trì Đường giáp Hậu thần bi kí

Trì Đường giáp Hậu thần bi kí

Thông tin cơ bản

Trì Đường giáp Hậu thần bi kí
池塘甲後神碑記
Kí hiệu: 18516
Thác bản bia giáp Trì Đường xã Lê Xá tổng Lê Xá huyện Gia Viễn tỉnh Ninh Bình 寧平省嘉遠縣黎舍總黎舍社池塘甲, sưu tầm ở đình giáp Trì Đường thôn Lê Xá Thượng tổng Lê Xá huyện Gia Viễn tỉnh Ninh Bình.
Thác bản 1 mặt, khổ 60 x 90 cm, gồm 19 dòng chữ Hán có Nôm, toàn văn ước khoảng 500 chữ, có hoa văn, không có chữ húy.
Niên đại: Duy Tân thứ 7 (1913).
Người soạn: không ghi.
Chủ đề:
– Bầu Hậu, gửi giỗ, biểu dương việc thiện.
Tóm lược nội dung:
Năm nay bản giáp phụng sự 1 tòa chính điện nguy nga tráng lệ tuy có nhà tiền đường trải mưa nắng đã bị hư hỏng. Vào năm Quí Sửu mùa hè ông họ Lê người thôn làm quan ở tỉnh đã thành tâm tiến cúng 5 gian tiền đường, lát gạch, xây tường, lại đặt tự điền để cúng hương hỏa. Bản giáp thuận bầu cha mẹ đẻ của ông làm Hậu thần, hưởng thờ tự vĩnh viễn. Có bài minh 12 câu và ngày giỗ, vị trí ruộng.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Nội dung chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)