Trí Hậu bi

Trí Hậu bi

Thông tin cơ bản

Trí Hậu bi
置后碑
Kí hiệu: 15711
Thác bản bia xã Tảo Mai tổng Phù Lỗ huyện Kim Anh 金英縣扶魯總早枚社, sưu tầm ở miếu thổ thần thôn Tảo Mai xã Mai Nội tổng Phù Lỗ huyện Kim Anh tỉnh Phúc Yên.
Thác bản 1 mặt, khổ 36 x 57 cm, gồm 10 dòng chữ Hán có Nôm, toàn văn ước khoảng 120 chữ, có hoa văn, không có chữ húy.
Niên đại: Khải Định thứ 6 (1921).
Chủ đề:
– Bầu Hậu, gửi giỗ, biểu dương việc thiện.
Tóm lược nội dung:
Có 2 vị trong thôn, vị hiệu Diệu Nghĩa và vị Diệu Nhân đã tiến cúng cho xã 40 quan tiền và 4 sào 10 thước ruộng để xã chi dùng vào việc công. Quan viên và dân xã đã bầu chư vị làm Hậu thần. Ghi ngày giỗ, số ruộng, vị trí ruộng gửi giỗ và lệ cúng giỗ Hậu thần hàng năm.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Nội dung chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)