Trí lập hậu bi

Trí lập hậu bi

Thông tin cơ bản

Trí lập hậu bi
置立后碑
Kí hiệu: 15658
Thác bản bia thôn Đoài xã Phù Lỗ huyện Kim Hoa phủ Bắc Hà 北河府金華縣扶魯社兌村, sưu tầm ở chùa xã Phù Lỗ tổng Phù Lỗ huyện Kim Anh tỉnh Phúc Yên.
Thác bản 1 mặt, khổ 31 x 53 cm, gồm 12 dòng chữ Hán có Nôm, toàn văn ước khoảng 160 chữ, không có hoa văn, không có chữ húy.
Niên đại: Đinh Sửu.
Chủ đề:
– Bầu Hậu, gửi giỗ, biểu dương việc thiện.
Tóm lược nội dung:
Học trò và các con của ông họ Nguyễn thụy Huệ Hòa phủ quân là Hiệu sinh triều Lê cùng vợ bà Nguyễn thị hiệu Diệu Mẫn, bà Nguyễn Thị Hòa, bà Nguyễn Thị Diệu cúng vào chùa 20 quan tiền và 3 sào ruộng để gửi giỗ cho ông bà. Nay lập bia để ghi lại việc này, ghi ngày giỗ và vị trí các thửa ruộng cúng tiến.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Nội dung chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)