Triệu Hoàng thần từ bi

Triệu Hoàng thần từ bi

Thông tin cơ bản

Triệu Hoàng thần từ bi
趙皇神祠碑
Kí hiệu: 2573
Thác bản bia sưu tầm tại đình xã Độc Bộ tổng Thanh Khê phủ Nghĩa Hưng tỉnh Nam Định.
Thác bản 1 mặt, khổ 77 x 117 cm, gồm 29 dòng chữ Hán, toàn văn ước khoảng 650 chữ, có hoa văn, không có chữ húy.
Niên đại: Quang Bảo thứ 5 (1559).
Người soạn: Vũ Bang Kiệt 武邦傑, tên tự: Đào Lãng 陶浪, tên hiệu: Thức Khả 識可; chức vị: Lễ bộ Tả Thị lang; tước Tô Xuyên bá
蘇川伯.
Người viết chữ: Nguyễn Khắc Thầm 阮克忱; chức vị: Trung thư giám Hoa văn học sinh.
Người khắc: Phạm Văn Quang 范文光; chức vị: San thư cục.
Chủ đề:
– Lịch sử di tích.
– Sự tích, thần phả.
– Xây dựng, trùng tu di tích.
– Thơ văn.
Tóm lược nội dung:
Bên bờ biển Đại An có đền thờ thần là Khâm thiên Minh đạo Hoàng đế (thần hiệu của Triệu Quang Phục). Thần là người văn võ kiêm toàn, đã dấy quân đánh lại nhà Lương, khôi phục nước Việt phương nam. Hồi trước khi Hoàng Thái thúc Khiêm Thái vương đi tuần qua đất Thanh Hóa, sai Tham tướng là Thượng tướng quân Tuy Quận công Tạ Vĩnh Dịch lên đền cầu khấn, nhờ đó được sóng yên biển lặng. Đến năm Đinh Tị, Tuy Quận công về trấn thủ đất này, thấy đền xưa đã đổ nát, lại ở sát mép nước nên đã xuất tiền nhà ra xây dựng lại đền, xây 12 gian điện đường hình chữ “công”, tu sửa tượng thần, may cờ và các đồ tế khí. Công việc tiến hành từ ngày 6 tháng 6, đến ngày 20 hoàn thành, ngày 22 làm lễ rước thần về miếu mới. Có bài minh 22 câu ca tụng công đức.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Nội dung chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)