Trịnh bi kí

Trịnh bi kí

Thông tin cơ bản

Trịnh bi kí
鄭碑記
Kí hiệu: 2112
Thác bản bia thôn Cự Đà xã Hạ Thanh Oai tổng Tả Thanh Oai Phủ Ứng Hòa 應和府左青威總下青威社巨陀村, sưu tầm tại chùa xã Cự Đà huyện Thanh Oai tỉnh Hà Đông.
Thác bản 1 mặt, khổ 43 x 56 cm, gồm 15 dòng chữ Hán, toàn văn ước khoảng 430 chữ, có hoa văn, có chữ húy: Thìn 辰.
Niên đại: Vĩnh Trị.
Niên đại ước đoán: thời Nguyễn.
Người soạn: không ghi.
Chủ đề:
Bầu Hậu, gửi giỗ, biểu dương việc thiện.
Tóm lược nội dung:
Ông Trịnh Đình Quế, người thôn Cự Đà, nhà giầu nhưng chưa có con thì mất sớm. Họ hàng đem 500 quan tiền và 1 mẫu 1 sào 6 thước ruộng của ông để gửi giỗ cho ông. Có ghi vị trí các thửa ruộng và ngày giỗ.
Ghi chú: Niên hiệu “Vĩnh Trị” trên thác bản là ngụy tạo.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Nội dung chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)