Trịnh môn bi kí

Trịnh môn bi kí

Thông tin cơ bản

Trịnh môn bi kí
鄭門碑記
Kí hiệu: 16157
Thác bản bia sưu tầm tại chùa Liên Hoa xã An Trạch tổng Mĩ Trọng huyện Mĩ Lộc tỉnh Nam Định.
Thác bản 1 mặt, khổ 33 x 52 cm, gồm 11 dòng chữ Hán và Nôm, toàn văn ước khoảng 200 chữ, có hoa văn, không có chữ húy.
Niên đại: Tự Đức thứ 22 (1869).
Người soạn: không ghi.
Chủ đề :- Bầu Hậu, gửi giỗ, biểu dương việc thiện.
– Xây dựng, trùng tu di tích.
Tóm lược nội dung:
Xã An Trạch tu sửa chùa phật chi phí nhiều, nên đã đặt Hậu cho ai cung tiến tiền của giúp việc xây dựng chùa. Ông có hiệu Quốc Nguyên cùng toàn gia bỏ 100 quan tiền xanh để trợ giúp xây dựng. Quan viên, dân làng lập bia ghi nhận công đức và tôn bầu mẹ ông làm Hậu phật: hiển tỉ Trịnh chính thất Nguyễn Thị Hạnh hiệu Từ Bi. Qui định tế lễ hàng năm.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Nội dung chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)