Trịnh tướng công bi ký

Trịnh tướng công bi ký

Thông tin cơ bản

Trịnh tướng công bi ký
鄭相公碑記
Kí hiệu: 19077/19078/19079/19080
Thác bản bia sưu tầm ở từ chỉ xã Nhất Quả phủ Thọ Xuân tỉnh Thanh Hóa.
Thác bản 4 mặt, khổ 70 x 120 cm, gồm 50 dòng chữ Hán, toàn văn ước khoảng 1500 chữ, không có hoa văn, có chữ húy.
Niên đại: Vĩnh Trị thứ 7 (1682).
Người soạn: mờ.
Chủ đề:
– Hành trạng nhân vật.
– Thơ văn.
Tóm lược nội dung:
Kể lại tiểu sử, sự nghiệp chức tước của người có tên tước là Quả Xuyên hầu. Ông đỗ Tiến sĩ khoa Canh Thìn, làm quan trải các chức Quang tiến Thận lộc đại phu, Bồi tụng, Hồng lô tự khanh, đã có lần đi sứ, lúc trở về được vua cấp ruộng, sự nghiệp hiển hách một thời. Có bài minh ca tụng ông.
Ghi chú: Bia bị vợ mất một số chữ, mờ nhiều khó đọc.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Nội dung chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)