Trọng tướng bi minh/Lưu truyền phụng sự

Trọng tướng bi minh/Lưu truyền phụng sự

Thông tin cơ bản

Trọng tướng bi minh/Lưu truyền phụng sự
重將碑銘/流傳奉事
Kí hiệu: 18067/18068
Thác bản bia sưu tầm ở ngoài đồng xã Hàm Giang tổng Hàm Giang huyện Cẩm Giàng Hải Dương.
Thác bản 2 mặt, khổ 70 x 120 cm, gồm 53 dòng chữ Hán có Nôm, toàn văn ước khoảng 1200 chữ, có hoa văn, không có chữ húy.
Niên đại: Quý Mão Cảnh Trị thứ 1 (1663).
Người soạn: họ Nguyễn 阮; học vị: Tiến sĩ khoa Ất Mùi; chức vị: Vinh lộc đại phu, Thượng thư Bộ Công.
Chủ đề:
– Hành trạng, công tích nhân vật.
Tóm lược nội dung:
Trọng tướng Lộc Quận công Đinh Văn Tả là công thần nhà Lê, có nhiều công lao đánh dẹp được triều đình ban tặng lộc điền, ông đã cùng vợ là bà Phạm Thị Ngọc Hiền đã cúng cho các xã mấy nghìn quan tiền, mấy chục mẫu ruộng để xây đình. Dân làng đã thờ cúng ông ở trong đình, vạn đời hương khói. Nay làm bài ký thuật lại công trạng sự nghiệp, ca ngợi công đức của ông, khắc vào bia đá để lưu truyền.
Ghi chú: Bia mờ.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Nội dung chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)