Trúc Lâm sơn Thắng Phúc tự/Sáng tạo bi kí

Trúc Lâm sơn Thắng Phúc tự/Sáng tạo bi kí

Thông tin cơ bản

Trúc Lâm sơn Thắng Phúc tự/Sáng tạo bi kí
竺林山勝福寺/創造碑記
Kí hiệu: 12026/12027
Thác bản bia xã An Lưu Hạ huyện Giáp Sơn phủ Kinh Môn 荊門府峽山縣安留下社, sưu tầm tại chùa Thắng Phúc xã An Lưu Hạ tổng An Lưu phủ Kinh Môn tỉnh Hải Dương.
Thác bản 2 mặt, khổ 47 x 77cm, gồm 60 dòng chữ Hán và Nôm, toàn văn ước khoảng 2800 chữ, có hoa văn, không có chữ húy.
Niên đại: Bảo Thái thứ 6 (1725).
Người soạn và viết: Hoàng Long 黃龍; quê quán: xã An Lưu Hạ; học vị: Sinh đồ.
Người khắc: không ghi; quê quán: xã Kính Chủ.
Chủ đề:
– Xây dựng. trùng tu di tích.
– Hành trạng, công tích nhân vật.
– Thơ văn.
Tóm lược nội dung:
Chùa Thắng Phúc theo dòng thiền Trúc Lâm, do Thánh tổ triều Trần là Điều Ngự Hoàng đế khai sáng. Con trai ngài là Văn Huệ Vương cùng Thái trưởng công chúa Thượng Trâm đã cúng ruộng vào chùa. Tổ sư tự Chân Chính đã tu tạo thượng điện, đài thiêu hương, 3 gian tiền đường, tam quan và đúc chuông. Hòa thượng Huệ Bình tự Chân Phúc đã tu tạo hậu đường, gác chuông, tả hữu hành lang v.v… Nay nhà sư trụ trì chùa là Tuệ Trúc Thiền sư khắc bia ghi lại công đức khai sáng của nhà vua cùng các vương đời Trần và các vị Thiền sư các đời trụ trí ở chùa và ghi các thửa ruộng thờ cúng của chùa. Có bài minh.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Nội dung chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)