Trúc Lâm từ bi

Trúc Lâm từ bi

Thông tin cơ bản

Trúc Lâm từ bi
竹林祠碑
Kí hiệu: 16293/16294
Thác bản bia thôn Thượng xã Giang Tả tổng Giang Tả huyện Mĩ Lộc phủ Xuân Trường tỉnh Nam Định 南定省春長府美祿縣江左總江左社上村, sưu tầm tại đền thôn Thượng xã Giang Tả huyện Mĩ Lộc tỉnh Nam Định.
Thác bản 2 mặt, khổ 46 x 78 cm, gồm 31 dòng chữ Hán, toàn văn ước khoảng 700 chữ, có hoa văn, không có chữ húy.
Niên đại: Bảo Đại thứ 13 (1938).
Người soạn và viết: Đỗ Ngọc Hiên 杜玉軒; chức vị: Tổng sư.
Chủ đề :- Xây dựng, trùng tu di tích.
Tóm lược nội dung:
Ghi về ngôi đền của thôn Thượng vốn lợp bằng đá, lâu ngày bị hư hỏng, sau dân thôn đứng ra tu sửa lợp mái ngói. Năm Duy Tân thứ 7 (1913), lại xây trung đường 3 gian. Nay tu tạo tiền đường 5 gian. Quan viên, dân thôn lập bia ghi lại sự viêc. Kê tên người công đức: Cửu phẩm văn giai tiên chỉ Phạm Cao Diện, cựu Lí trưởng Phạm Văn Kình và Phạm Văn Nhàn, cựu Phó Lý Hàng Văn Quí,… Số tiền quyên góp được là 400 nguyên và 1 số mảnh ruộng. Qui định lệ cúng giỗ.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Nội dung chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)