Trùm Hậu thần bi/Lưu truyền vạn đại

Trùm Hậu thần bi/Lưu truyền vạn đại

Thông tin cơ bản

Trùm Hậu thần bi/Lưu truyền vạn đại
𠆳後神碑/流傳萬代
Kí hiệu: 13093/13094
Thác bản bia xã Đôn Thư huyện Gia Phúc phủ Hạ Hồng 下洪府嘉福縣敦書社, sưu tầm ở đình xã Đôn Thư tổng Hậu Bổng huyện Gia Lộc tỉnh Hải Dương.
Thác bản 2 mặt, khổ 45 x 65cm, gồm 25 dòng chữ Hán xen Nôm, toàn văn ước khoảng 700 chữ, có hoa văn, không có chữ húy.
Niên đại: Chính Hòa thứ 5 (1684).
Người viết: Đoàn Duy Năng 段維能; quê quán: xã Lai Dương huyện Đường An phủ Thượng hồng; học vị: Sinh đồ.
Chủ đề:
– Bầu Hậu, gửi giỗ, biểu dương việc thiện.
Tóm lược nội dung:
Bản xã xây dựng đền lợp ngói, ông Phạm Hữu Lộc tự Pháp Vinh hiệu Đạo Đức cúng cho xã 25 quan tiền và 3 sào ao trị gía 50 quan tiền. Quan viên, hương lão và dân xã tôn bầu ông Phạm Hữu Lộc làm Trùm Hậu thần. Nay lập bia, ghi ngày sinh, ngày mất và qui định cúng tế Trùm Hậu thần hàng năm. Có bài vị của Hậu thần.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Nội dung chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)