Trùm trưởng lập bi

Trùm trưởng lập bi

Thông tin cơ bản

Trùm trưởng lập bi
𠆳長立碑
Kí hiệu: 10212/10213Thác bản bia thôn Đông xã Cảnh Thụy huyện Yên Dũng phủ Lạng Giang 諒江府安勇縣景瑞社東村, sưu tầm ở đình xã Cảnh Mỹ tổng Tư Mại huyện Yên Dũng tỉnh Bắc Giang.
Thác bản 2 mặt, khổ 60 x 110cm, gồm 37 dòng chữ Hán, toàn văn ước khoảng 1400 chữ, có hoa văn, có chữ húy: cửu: .
Niên đại: Cảnh Hưng thứ 31 (1770).
Người soạn: không ghi.
Chủ đề:
– Sinh hoạt làng xã.
Tóm lược nội dung:
Mặt trước ghi việc: Vì cần tiền chi dùng vào việc công, quan viên, hương lão, bản thôn họp bàn bầu chức Trùm trưởng. Lần thứ nhất bầu 12 người lấy 3 mẫu 6 sào ruộng và 120 quan tiền sử. Lần thứ hai bầu cho 36 người lấy 2 mẫu 6 sào ruộng và 390 quan tiền sử. Có quy định các Trùm trưởng được hưởng lệ kính biếu vào các tiết lễ cúng tế.
Mặt sau có ghi: vào năm Tân Sửu, bản thôn tái bầu Trùm trưởng, thể thức y như lần trước.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Nội dung chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)