Trung điếm Hậu hiền bi kí

Trung điếm Hậu hiền bi kí

Thông tin cơ bản

Trung điếm Hậu hiền bi kí
中店候賢碑記
Kí hiệu: 17494/17495
Thác bản bia xã Đình Cao tổng Cát Dương huyện Phù Cừ phủ Khoái Châu tỉnh Hưng Yên 興安省快州府芙蕖縣吉陽總亭皐社, sưu tầm ở đền Trung Điếm xã Đình Cao tổng Cát Dương huyện Phù Cừ tỉnh Hưng Yên.
Thác bản 2 mặt, khổ 63 x 110 cm, gồm 35 dòng chữ Hán, toàn văn ước khoảng 700 chữ, có hoa văn, không có chữ húy.
Niên đại: Thành Thái thứ 14 (1902).
Người soạn: không ghi.
Chủ đề:
– Bầu Hậu, gửi giỗ, biểu dương việc thiện.
– Xây dựng, trùng tu di tích.
Tóm lược nội dung:
Điếm thờ trung thần của ta đã có từ lâu đời đã bị hư hại muốn được làm mới lại cho rộng rãi hơn nên đặt ra lệ Hậu hiền. Người nào có công đóng góp sẽ được bầu Hậu hiền. Công việc bắt đầu từ mùa đồng năm nay đến mùa đồng năm sau thì hoàn thành, chi phí rất lớn. Nay khắc ghi tên ngày giỗ của các vị được tôn bầu Hậu hiền vì đã có công đóng góp và những người cúng tiến tiền.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Nội dung chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)