Trùng hưng Báo Ân tự bi kí/Bản xã tính danh/Đàn na tín cúng/Cúng điền tam bảo

Trùng hưng Báo Ân tự bi kí/Bản xã tính danh/Đàn na tín cúng/Cúng điền tam bảo

Thông tin cơ bản

Trùng hưng Báo Ân tự bi kí/Bản xã tính danh/Đàn na tín cúng/Cúng điền tam bảo
重興報恩寺碑記/本社姓名/檀那信供/供田三寶
Kí hiệu: 8134/8135/8136/8137
Thác bản bia xã Vân Trai huyện Thượng Phúc phủ Thường Tín 常信府上福縣雲齋社, sưu tầm tại chùa Báo Ân xã Vân Trai tổng Thượng Cung huyện Thường Tín tỉnh Hà Đông.
Thác bản 4 mặt, khổ 65 x 116 cm, gồm 62 dòng chữ Hán, toàn văn ước khoảng 3500 chữ, có hoa văn, không có chữ húy.
Niên đại: Bảo Thái thứ 6 (1725).
Người soạn: (Đặng Đình Tướng 鄧廷相), hiệu là Chúc Trai di lão; quê quán: xã Lương Xá huyện Chương Đức; học vị: Tiến sĩ khoa Canh Tuất niên hiệu Cảnh Trị thứ 8(1670) đời vua Lê Huyền Tông; chức vị: Tá lý công thần, Thái phó, Đại tư mã, Đại tư đồ, Ứng Quận công.
Người viết chữ: Trịnh Thế Khoa 鄭世科; quê quán: xã Hạ Thanh Oai huyện Thanh Oai phủ Ứng Thiên.
Người khắc chữ: Lê Danh Chấn 黎名振; quê quán: xã Kính Chủ huyện Giáp Sơn phủ Kinh Môn; chức vị: Thị nội thư tả.
Chủ đề:
– Bầu Hậu, gửi giỗ, biểu dương việc thiện.
– Xây dựng, trùng tu di tích.
Tóm lược nội dung:
Bà Phan Thị Y hiệu là Diệu Cẩm, vợ của Tả Đô đốc Chưởng phủ sự Thái tể Gia Quận công, người xã Thu Hoạch huyện Thiên Lộc phủ Đức Quang; bà xuất tiền sửa chữa thượng điện, tiền đường, hành lang, gác chuông chùa Báo Ân. Sau đó bà lại cấp cho dân xã 8 mẫu ruộng và 100 quan tiền sử để chi dùng vào thờ phụng ở chùa. Quan viên, hương lão, dân xã biết ơn tôn bầu bà làm Hậu phật. Bia ghi vị trí các thửa ruộng và danh sách những vị thiện tín đã đóng góp công đức vào việc tu sửa chùa Báo Ân.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Nội dung chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)