Trung khoa bi chí

Trung khoa bi chí

Thông tin cơ bản

Trung khoa bi chí
中科碑誌
Kí hiệu: 862
Thác bản bia xã Thanh Liệt tổng Thanh Liệt huyện Thanh Trì phủ Thường Tín 常信府青池縣清烈總清烈社, sưu tầm tại văn chỉ thôn Trung xã Thanh Liệt tổng Thanh Liệt huyện Thanh Trì tỉnh Hà Đông
Thác bản 1 mặt, khổ 62 x 86 cm, gồm 6 dòng chữ Hán, toàn văn ước khoảng 300 chữ, có hoa văn, không có chữ húy
Niên đại: Ất Sửu
Niên đại ước đoán: Tự Đức thứ 18 (1865)
Người soạn: không ghi
Chủ đề:
Hành trạng, công tích nhân vật
Xây dựng, trùng tu di tích
Tóm lược nội dung:
Hội Tư văn xã làm văn chỉ, gồm 3 gian thờ Tiên hiền và 2 giải vũ, trong đó bên trái phối thờ các vị Cử nhân của bản xã Bia khắc tên 3 vị Cử nhân là: ông họ Nguyễn tự Phúc Hải là Huấn đạo triều Lê, sau được thăng Tri huyện; ông họ Nguyễn tự Phấn Dực, Huấn đạo triều Lê; ông họ Nguyễn hiệu Thanh Cần, Cử nhân khoa Tân Mão triều Minh Mệnh (1831), Tri huyện Tam Nông
Ghi chú: Một số niên hiệu đời Nguyễn trên thác bản bia bị bôi xóa, chúng tôi khôi phục lại

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Nội dung chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)