Trùng tân Tam Nguyên từ bi ký

Trùng tân Tam Nguyên từ bi ký

Thông tin cơ bản

Trùng tân Tam Nguyên từ bi ký
重新三元祠碑記
Kí hiệu: 17043/17044
Thác bản bia phường Hà Khẩu tổng Đông Thọ huyện Thọ Xương phủ Hoài Đức tỉnh Hà Nội 河內省懷德府壽昌總 河口坊, sưu tầm ở đền Phất Lộc Hà Nội.
Thác bản 2 mặt, khổ 77 x 194 cm, gồm 18 dòng chữ Hán, toàn văn ước khoảng 400 chữ, có hoa văn, không có chữ húy.
Niên đại: Giáp Thân Tự Đức thứ 1 (1848).
Người soạn: Vũ Phan 武潘; hiệu: Lỗ Am 魯庵; học vụ: Tiến sĩ khoa Bính Tuất (1826); quê quán: thôn Tự Tháp huyện Thọ Xương tỉnh Hà Nội; chức: Nguyên Đốc học Bắc Ninh.
Chủ đề:
– Bầu Hậu, gửi giỗ, biểu dương việc thiện.
Tóm lược nội dung:
Ông Bùi Huy Tùng, cùng vợ họ Cao và các con đóng góp tiền tu sửa đình cho bản phường, được dân trong phường lập bia kỷ niệm.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Nội dung chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)