Trùng tu Bắc Ninh bi đình kí

Trùng tu Bắc Ninh bi đình kí

Thông tin cơ bản

Trùng tu Bắc Ninh bi đình kí
重修北寧碑庭記
Kí hiệu: 16737
Thác bản bia sưu tầm tại tiền đường Văn miếu tỉnh Bắc Ninh.
Thác bản 1 mặt, khổ 40 x 65 cm, gồm 13 dòng chữ Hán, toàn văn ước khoảng 250 chữ, không có hoa văn, không có chữ húy.
Niên đại: Duy Tân thứ 6 (1912).
Người soạn: không ghi.
Chủ đề :- Xây dựng, trùng tu di tích
Tóm lược nội dung:
Bắc Ninh có đình bia là để tế tự tiên triết, chấn văn phong khuyến học. Văn miếu Bắc Ninh trước kia xây dựng ở núi Thị Cầu. Năm Thành Thái thứ 5 (1893), chuyển về núi Phúc Đức huyện Võ Giàng. Quan tỉnh học quêi xã Đại Mão cùng với các tỉnh thần lập bia ở Văn miếu, đặt hai bên tả hữu để khắc đầy đủ họ và tên, quan tước những người đỗ đạt quê ở bản tỉnh Bắc Ninh. Sau đó lại mua ruộng làm ruộng tế điền. Nay việc xong ghi vào bia để lưu truyền về sau.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Nội dung chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)