Trùng tu bạch ốc/Tự lập bi ký

Trùng tu bạch ốc/Tự lập bi ký

Thông tin cơ bản

Trùng tu bạch ốc/Tự lập bi ký
重修白屋/寺立碑記
Kí hiệu: 4077/4078/4088/4089
Thác bản bia xã An Lưu Thượng 安留上社, sưu tầm tại chùa xã Lưu Thượng tổng An Lưu phủ Kinh Môn tỉnh Hải Dương.
Thác bản 4 mặt, khổ 41 x 71 cm và 10 x 71 cm, gồm 43 dòng chữ Hán và Nôm, toàn văn ước khoảng 1800 chữ, không có hoa văn, không có chữ húy.
Niên đại: Cảnh Hưng thứ 13 (1752).
Người soạn: họ Phan 潘; quê quán: xã Nhất Sơn huyện Giáp Sơn.
Người viết chữ: họ Lê 黎; quê quán: xã Thượng Phúc huyện
Thượng Phúc.
Người khắc: Nguyễn Tuấn 阮俊; quê quán: xã Kính Chủ.
Chủ đề:
Xây dựng, trùng tu di tích.
Tóm lược nội dung:
Chùa Bạch Ốc trải năm tháng can qua chùa đã bị hư hỏng. Nay ông Nguyễn Đắc Thời đứng ra hưng công trùng tu lại thượng điện, thiêu hương, tiền đường, tô tượng… Bia ghi danh sách những người công đức đóng góp tu tạo chùa.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Nội dung chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)