Trùng tu Bảo Khám tự Phật tướng bi/Minh Trưng xã cổ tích danh lam

Trùng tu Bảo Khám tự Phật tướng bi/Minh Trưng xã cổ tích danh lam

Thông tin cơ bản

Trùng tu Bảo Khám tự Phật tướng bi/Minh Trưng xã cổ tích danh lam
重修寶龕寺佛相碑/明徵社古跡名藍
Kí hiệu: 14307/14308
Thác bản bia sưu tầm tại chùa Bảo Khám xã Phú Trưng tổng Thượng Trưng phủ Vĩnh Tường tỉnh Vĩnh Yên.
Thác bản 2 mặt, khổ 80 x 115 cm, gồm 25 dòng chữ Hán và Nôm, toàn văn ước khoảng 500 chữ, có hoa văn, không có chữ húy.
Niên đại: Đức Long thứ 2 (1630).
Người soạn: không ghi.
Chủ đề :- Bầu Hậu, gửi giỗ, biểu dương việc thiện.
– Xây dựng, trùng tu di tích.
Tóm lược nội dung:
Sư trụ trì chùa Bảo Khám là Cao Kim Bảng tự Pháp Quảng hiệu Nhật Minh cùng thiện tín công đức dựng tòa thiêu hương, án tiền, tam quan và dựng bia, qui mô hoành tráng. Kê họ và tên người hưng công hội chủ là Sãi tổng Trần Văn Đạo tự Đức Chính hiệu Huyền Long, người xã Bình Lỗ huyện An Lạc, cùng các vị công đức Đỗ Phúc tự Phúc Trung hiệu Thọ Như Sơn, Trần Thị Tươi hiệu Từ Mẫn, v.v…

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Nội dung chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)