Trùng tu Bảo Lâm tự bi kí

Trùng tu Bảo Lâm tự bi kí

Thông tin cơ bản

Trùng tu Bảo Lâm tự bi kí
重修寶林寺碑記
Kí hiệu: 12112
Thác bản bia xã Trâu Bộ huyện Giáp Sơn phủ Kinh Môn 荊門府峽山縣鄒步社, sưu tầm tại chùa Bảo Lâm xã Chu Bộ tổng Đích Sơn phủ Kinh Môn tỉnh Hải Dương.
Thác bản 1 mặt, khổ 84 x 96cm, gồm 25 dòng chữ Hán, toàn văn ước khoảng 550 chữ, không có hoa văn, không có chữ húy.
Niên đại: Quang Bảo thứ 5 (1558).
Người soạn: họ Ngô 吳; chức vị: Triều liệt đại phu, Đông các Hiệu thư
Người viết: họ Nguyễn 阮; chức vị: Nội phủ giám Đô lại.
Người khắc: Phạm Đồ 范圖; quê quán: xã Hồng Lục huyện Gia Phúc.
Chủ đề:
– Xây dựng, trùng tu di tích.
– Thơ văn.
Tóm lược nội dung:
Ghi lại việc Thánh mẫu Hoàng thái hậu nhà Mạc xuất vàng bạc cùng các vị vương công, dân chúng trùng tu chùa Bảo Lâm. Công trình khởi công vào năm Giáp Dần niên hiệu Cảnh Lịch thứ 7 (1554) qua đến năm Mậu Ngọ niên hiệu Quang Bảo thứ 4 (1557) thì hoàn thành. Sau khi tu bổ qui mô của chùa được mở rộng, cảnh sắc thêm nguy nga, có điện thờ Phật, có đài thiêu hương, phía trước thượng điện có tiền đường, phía đông tây của tiền đường có hành lang và gác chuông, tăng viện bảo khám đứng bao quanh v.v…Có bài minh.
Ghi chú:Văn bia ghi niên hiệu Cảnh Lịch thứ 7 (1554), niên hiệu Cảnh Lịch chỉ tồn tại có 6 năm, năm 1554 này là niên hiệu Quang Bảo thứ 1.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Nội dung chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)