Trùng tu Bảo Phúc Nham tự bi/Nhất tín thí bản huyện các tổng xã

Trùng tu Bảo Phúc Nham tự bi/Nhất tín thí bản huyện các tổng xã

Thông tin cơ bản

Trùng tu Bảo Phúc Nham tự bi/Nhất tín thí bản huyện
các tổng xã
重修寶福岩寺碑/一信施本縣各總社
Kí hiệu: 5762/5763
Thác bản bia chùa Phúc Nham núi Cô Phong 孤峰山福巖寺, sưu tầm tại chùa Phúc Nham núi Cô Phong thôn Thượng xã Phú Gia tổng Đa Giá huyện Gia Khánh tỉnh Ninh Bình.
Thác bản 2 mặt, khổ 95 x 128 cm, gồm 62 dòng chữ Hán, toàn văn ước khoảng 2200 chữ, có hoa văn, có chữ húy: Trần .
Niên đại: Quang Hưng thứ 21 (1598).
Người soạn: không ghi.
Chủ đề:
– Xây dựng, trùng tu di tích.
– Thơ văn.
Tóm lược nội dung:
Chùa Bảo Phúc Nham từng được trùng tu xây dựng, đặt ruộng tam bảo từ đời vua thứ 2 nhà Trần. Sau đó trải qua nhiều thời kỳ khác nhau chùa đã được trùng tu nhiều lần. Nay chùa lại bị hư hỏng nên phải tu sửa lại, lại sửa lại, có nhiều người đóng góp, bia ghi tên họ những người có công sửa chữa. Có một bài thơ.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Nội dung chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)