Trùng tu Báo Quốc tự bi/Toàn xã cập thập phương tín thí

Trùng tu Báo Quốc tự bi/Toàn xã cập thập phương tín thí

Thông tin cơ bản

Trùng tu Báo Quốc tự bi/Toàn xã cập thập phương tín thí
重修報國寺碑/全社及十方信施
Kí hiệu: 8338/8339
Thác bản bia thôn Bình Vọng huyện Thượng Phúc phủ Thường Tín 常信府上福縣平望村, sưu tầm tại chùa Báo Quốc xã Bình Vọng tổng Hà Hồi huyện Thượng Phúc phủ Thường Tín tỉnh Hà Đông.
Thác bản 2 mặt, khổ 81 x 119 cm, gồm 71 dòng chữ Hán, toàn văn ước khoảng 4300 chữ, có hoa văn, không có chữ húy.
Niên đại: Hoằng Định thứ 13 (1612).
Người soạn: Nguyễn Đăng 阮登; quê quán: xã Đại Toán huyện Quế Dương; học vị: Tiến sĩ (Hoàng Giáp) khoa Nhâm Dần niên hiệu Hoằng Định thứ 4 (1602) đời vua Lê Kính Tông; chức vị: Hồng lô tự khanh, Bồi tụng. Làm quan đến chức Hộ bộ Tả Thị Lang, tước Phúc Nham hầu; từng đi sứ sang nhà Minh (Trung Quốc).
Người viết chữ: Trần Đức Lãng 陳德朗; quê quán: xã Kim Hoa huyện Vĩnh Xương phủ Phụng Thiên.
Chủ đề:
– Xây dựng, trùng tu di tích.
– Thơ văn.
Tóm lược nội dung:
Chùa Báo Quốc của thôn Bình Vọng, trải lâu ngày bị hư hại. Năm Kỉ Hợi (1599) quan viên trong làng đứng ra hưng công, quyên góp tiền của khách thập phương tu sửa lại thượng điện, tiền đường, nhà thiêu hương…đến năm Canh Tuất (1610) mới hoàn thành. Có bài minh 32 câu ca ngợi công đức chung của mọi người.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Nội dung chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)