Trùng tu bi kí

Trùng tu bi kí

Thông tin cơ bản

Trùng tu bi kí
重修碑記
Kí hiệu: 20020/20021
Thác bản bia xã Cổ Loa huyện Đông Anh tỉnh Phúc Yên 福安省東英縣古螺社, sưu tầm tại văn từ hàng huyện xã Cổ Loa huyện Đông Anh tỉnh Phúc Yên.
Thác bản 2 mặt, khổ 70 x 135 cm, gồm 34 dòng chữ Hán, toàn văn ước khoảng 1800 chữ, không có hoa văn, không có chữ húy.
Niên đại: Thành Thái thứ 12 (1900).
Người soạn: không ghi.
Chủ đề:
– Bầu Hậu, gửi giỗ, biểu dương việc thiện.
– Xây dựng, trùng tu di tích.
Tóm lược nội dung:
Văn từ hàng huyện của huyện Đông Anh được xây dựng từ năm Tự Đức thứ 34 (1881) do quan đại nhân, giữ chức Tuần phủ Hải Phòng chủ xướng. Đến năm Thành Thái thứ 12 (1900), các vị văn thân trong huyện hiệp cùng các vị hào mục, chánh phó tổng trong huyện quyên góp tiền của sửa sang thêm. Quy mô trở nên hoàn hảo. Dựng bia ghi họ và tên để lưu truyền cho đời sau.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Nội dung chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)