Trùng tu bi kí

Trùng tu bi kí

Thông tin cơ bản

Trùng tu bi kí
重修碑記
Kí hiệu: 16244/16245/16246
Thác bản bia thôn Tịnh Xá hương Bố Vệ huyện Đông Sơn phủ Thiệu Thiên 紹天府東山縣布衛鄉淨舍村, sưu tầm tại chùa Bạch Hạ thôn Tịnh Xá xã Bố Vệ tổng Bố Vệ huyện Đông Sơn tỉnh Thanh Hóa.
Thác bản 3 mặt, khổ 55 x 104 và 12 x 80 cm, gồm 19 dòng chữ Hán và Nôm, toàn văn ước khoảng 400 chữ, có hoa văn, không có chữ húy.
Niên đại: Minh Mệnh thứ 13 (1832).
Người soạn: Đỗ Văn Chấn 杜文振; quê quán: xã Du Ổ huyện Hậu Lộc phủ Hà Trung.
Người viết chữ: Nguyễn Đình Vinh 阮廷渭; quê quán: thôn Tịnh Xá; học vị: Nhiêu học.
Chủ đề :- Bầu Hậu, gửi giỗ, biểu dương việc thiện.
Tóm lược nội dung:
Ghi việc ông Nguyễn Đăng Tiến và vợ Nguyễn Thị Tự cúng ruộng 4 sào 3 thước cho thôn Tĩnh Xá xã Bố Vệ huyện Đông Sơn để gửi giỗ cho ông bà tổ tiên. Quan viên, dân thôn lập bia ghi nhận công đức. Ghi họ và tên chư vị được cúng giỗ là: Tổ khảo đặc tiến phụ quốc Thượng tướng quân thần vũ Đề đốc Chiêm Lộc hầu họ Nguyễn, Tổ tỷ Nguyễn công chính thất Nguyễn quí thị hiệu Diệu Mĩ,…

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Nội dung chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)