Trùng tu bi kí

Trùng tu bi kí

Thông tin cơ bản

Trùng tu bi kí
重修碑記
Kí hiệu:12497/12498
Thác bản bia xã Lâm Xá huyện Chí Linh phủ Nam Sách 南策府至靈縣林舍社, sưu tầm tại chùa Tịnh Quang xã Kim Bảng tổng An Điền phủ Nam Sách tỉnh Hải Dương.
Thác bản 2 mặt, khổ 31 x 67cm, gồm 23 dòng chữ Hán và Nôm, toàn văn ước khoảng 500 chữ, có hoa văn, có chữ húy: Tân .
Niên đại: Cảnh Hưng thứ 14 (1753).
Người soạn: không ghi..
Chủ đề:
– Xây dựng, trùng tu di tích.
– Thơ văn.
Tóm lược nội dung:
Các vị hưng công, hội chủ, các thiện nam tín nữ xã Lâm Xá huyện Chí Linh đã phát tâm công đức tín thí tiền bạc để trùng tu chùa và tạo các pho tượng Phật cho chùa Tịnh Quang. Ghi họ tên những người đã tiến cúng tiền bạc. Ví dụ như: Xã trưởng Nguyễn Đức Hành tự Pháp Thanh hiệu Tông Cơ và vợ bà Hoàng Thị Hướng hiệu Diệu Phương, Tri phủ huyện Tư Nghĩa Trịnh Nguyễn Cầu và vợ là Nguyễn Thị Tĩn, Tư văn Văn trưởng Nguyễn Quang Xuân vợ là Nguyễn Thị Huy v.v… Có bài minh.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Nội dung chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)