Trùng tu bi kí

Trùng tu bi kí

Thông tin cơ bản

Trùng tu bi kí
重修碑記
Kí hiệu: 713
Thác bản bia sưu tầm tại chùa xã Tứ Kỳ tổng Thanh Liệt huyện Thanh Trì tỉnh Hà Đông
Thác bản 1 mặt, khổ 56 x 80 cm, gồm 14 dòng chữ Hán và Nôm, toàn văn ước khoảng 350 chữ, có hoa văn, không có chữ húy
Niên đại: Thành Thái thứ 19 (1907)
Người soạn: Nguyễn Vực 阮棫, hiệu: Mậu Tạc 茂柞; quê quán: xã Thịnh Liệt
Người viết chữ: Vũ Việt 武越; quê quán: xã Đôn Thư
Chủ đề:
Sinh hoạt làng xã
Lịch sử di tích
Xây dựng, trùng tu di tích
Tóm lược nội dung:
Quá trình xây dựng lại văn chỉ của làng Tứ Kỳ Văn chỉ làng thờ Chu tiên sinh, bên tả hữu thờ các vị khoa hoạn, được lập từ năm Tự Đức, đến năm Nhâm Ngọ (1882) đã dời chỗ một lần Năm Thành Thái Canh Tí (1900) chọn được đất cạnh chùa nhưng chưa hợp hướng Năm Thành Thái Nhâm Dần (1902) trùng tu khám thờ, đồ thờ, sơn lại câu đối Đến nay là năm Đinh Mùi (1907) trùng tu đổi hướng Văn chỉ Ghi tổng số tiền chi phí của hai lần đóng góp là 2300 quan, ghi tên những người cung tiến

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Nội dung chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)