Trung từ bi ký/Kỷ Tỵ niên chế

Trung từ bi ký/Kỷ Tỵ niên chế

Thông tin cơ bản

Trung từ bi ký/Kỷ Tỵ niên chế
中祠碑記/己巳年製
Kí hiệu: 15835/15836
Thác bản bia ở huyện Phúc Lộc 福祿縣, sưu tầm ở đình xã Phúc Lộc tổng Cựu Đình huyện Phúc Thọ tỉnh Sơn Tây.
Thác bản 2 mặt, khổ 55 x 160 cm, gồm 36 dòng chữ Hán có Nôm, toàn văn ước khoảng 1400 chữ, có hoa văn, không có chữ húy.
Niên đại: Gia Long thứ 8 (1809).
Người soạn: Lý Chính Nam 李正男; chức vị: Trợ giáo xứ Sơn Tây.
Người nhuận: Khuất Trọng Quế 屈仲桂; quê quán: xã Phúc Trạch huyện Phúc Lộc.
Chủ đề:
– Bầu Hậu, gửi giỗ, biểu dương việc thiện.
– Xây dựng, trùng tu di tích.
– Sinh hoạt làng xã.
Tóm lược nội dung:
Xã Phúc Trạch huyện Phúc Lộc là một nơi địa linh trong huyện, các nhà khoa bảng, các quan viên trong huyện đã lập văn từ ở đây để xuân thu cúng tế các bậc Tiên hiền. Trải qua năm tháng đều bị hư hỏng, vào năm Kỷ Mùi các quan viên sắc mục của 4 tổng đã họp bàn, trùng tu lại và xây mới thêm cho được rộng rãi. Nay làm bài ký ghi lại việc này, ghi rõ họ và tên những người có công lao trong việc trùng tu và xây dựng mới văn từ và các thửa ruộng gửi giỗ để lưu truyền mãi mãi.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Nội dung chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)