Trùng tu Bồ Đề/Thiền tự bi kí

Trùng tu Bồ Đề/Thiền tự bi kí

Thông tin cơ bản

Trùng tu Bồ Đề/Thiền tự bi kí
重修菩提/禪寺碑記
Kí hiệu: 7982/7983
Thác bản bia xã Đường Sơn huyện Thủy Đường phủ Kinh Môn đạo Hải Dương nước Đại Việt 大越國海陽道荊門府水棠縣堂山社, sưu tầm tại chùa Bồ Đề xã Thường Sơn tổng Thủy Tú huyện Thủy Nguyên tỉnh Kiến An.
Thác bản 2 mặt, khổ 55 x 102 cm, gồm 29 dòng chữ Hán, toàn văn ước khoảng 800 chữ, có hoa văn, không có chữ húy.
Niên đại: Cảnh Hưng thứ 16 (1755).
Người viết: tên hiệu: Hải Tuệ; nhà sư.
Chủ đề:
– Bầu Hậu, gửi giỗ, biểu dương việc thiện.
– Văn thơ.
– Xây dựng, trùng tu di tích.
Tóm lược nội dung:
Chùa Bồ Đề xã Đường Sơn xưa là danh lam thắng tích, trải lâu ngày đã bị hư hỏng. Nay nhà sư trụ trì chùa tự Hải Đông cùng các tín vãi phát tâm công đức tu tạo lại 5 gian thượng điện, tô 7 pho tượng Phật, mua ruộng tam bảo… Bia ghi tên các tín vãi đóng góp công đức, có bài minh ca ngợi.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Nội dung chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)