Trùng tu Cảm Ân tự bi

Trùng tu Cảm Ân tự bi

Thông tin cơ bản

Trùng tu Cảm Ân tự bi
重修感恩寺碑
Kí hiệu: 1918
Thác bản bia xã Ngô Xá huyện Lôi Dương phủ Thiệu Thiên 紹天府雷陽縣吳舍社, sưu tầm tại chùa Cảm Ân thôn Hạ xã Ngô Xá tổng Xuân Lai phủ Thọ Xuân tỉnh Thanh Hóa
Thác bản 1 mặt, khổ 75 x 110 cm, gồm 24 dòng chữ Hán, toàn văn ước khoảng 800 chữ, có hoa văn, có chữ húy: Đề
Niên đại: Vĩnh Trị thứ 1 (1676)
Người soạn: Lê Hữu Đức 黎有德; quê quán: phủ Thiệu Thiên; học vị: Hiệu sinh
Người viết chữ: Lê Đình Vinh 黎廷榮; quê quán: xã Lam Vĩ huyện Thụy Nguyên; chức vị: Đề lại
Người khắc: Lê Nhật Khôi 黎日魁; quê quán: xã An Hoạch
Chủ đề:
Lịch sử di tích
Xây dựng, trùng tu di tích
Tóm lược nội dung:
Chùa Cảm Ân là một danh lam cổ tích Năm Giáp Dần (1674) dân thôn tu sửa lại tiền đường, năm Bính Thìn (1676) tu tạo tượng Phật Nay việc xong dựng bia ghi tên các hưng công hội chủ, thiện nam tín nữ thập phương có công trùng tu chùa

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Nội dung chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)