Trùng tu chính từ bi ký

Trùng tu chính từ bi ký

Thông tin cơ bản

Trùng tu chính từ bi ký
重修正祠碑記 Kí hiệu: 15565
Thác bản bia sưu tầm ở đình xã Chu Quyên tổng chu Quyên phủ Quảng Oai tỉnh Sơn Tây.
Thác bản 1 mặt, khổ 47 x 73 cm, gồm 15 dòng chữ Hán, toàn văn ước khoảng 300 chữ, có hoa văn, không có chữ húy.
Niên đại: Ất Hợi Bảo Đại thứ 10 (1935).
Người soạn: Trần Lê Nhân 陳黎仁; quê quán: xã Bát Tràng Gia Lâm Hà Nội; học vị: Cử nhân khoa Nhâm Tý niên hiệu Duy Tân 6 (1912) đời vua Nguyễn Duy Tân; chức vị giáo thụ tỉnh Quốc Oai.
Chủ đề:
– Xây dựng, trùng tu di tích.
Tóm lược nội dung:
Xã vốn tên là Chu Tràng sau đổi là Chu Quyên có một ngôi đình, đình cũng chính là thần từ, thờ thánh vương Hộ quốc Tý dân Linh ứng Nẫm trứ Thượng đẳng thần triều Lý. Có rất nhiều nơi cúng thờ chung vị thần này nhưng khảo trong sổ cúng tế của triều đình thì đền này là chính nên mới đặt tên là chính từ. Từ đời Lý đến nay đã hơn ngàn năm đã nhiều lần tu bổ nhưng trải qua mưa gió, thời gian đình bị mục nát, dân làng đã bàn bạc xin phép trùng tu, đã bẩm trình lên trên. Trung thừa Nguyễn Văn Khúc tướng công đã chuẩn cho trích ra 1000 đồng bạc trắng tiền công lưu trữ ở xã và tư trình quan công sứ đại thần Pháp được đồng ý để cho kinh phí tu bổ. Nay việc trùng tu đã hoàn thành làm bài ký khắc vào bia đá để lưu truyền mãi mãi.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Nội dung chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)