Trùng tu chung các bi kí

Trùng tu chung các bi kí

Thông tin cơ bản

Trùng tu chung các bi kí
重修鍾閣碑記
Kí hiệu: 266
Thác bản bia thôn Yên Ninh Hạ huyện Vĩnh Thuận phủ Hoài Đức Bắc Thành 北城懷德府永順縣安寧下村, sưu tầm tại chùa Linh Sơn thôn Yên Ninh Hạ, Hà Thành
Thác bản 1 mặt, khổ 58 x 180 cm, gồm 54 dòng chữ Hán, toàn văn ước khoảng 1200 chữ, có hoa văn, không có chữ húy
Niên đại: Minh Mệnh thứ 11 (1830)
Người soạn: Nguyễn Quý Viêm 阮貴炎, tên tự: Chân Không; nhà sư
Chủ đề:
Hành trạng, công tích nhân vật
Xây dựng, trùng tu di tích
Tóm lược nội dung:
Ghi họ tên người công đức tham gia xây dựng gác chuông và trùng tu chùa Linh Sơn Trong số người công đức này, có nhiều vị quan chức như Khâm sai Bắc Thành Tổng trấn, Chưởng cơ, lãnh Hải Dương trấn Phổ Trạch hầu cúng 100 quan tiền

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Nội dung chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)