Trùng tu chung các/Đống Trà tự bi

Trùng tu chung các/Đống Trà tự bi

Thông tin cơ bản

Trùng tu chung các/Đống Trà tự bi
重修鍾閣/埬茶阝 寺碑
Kí hiệu: 17678/17679
Thác bản bia thôn Nội xã Tiểu Liêm tổng Cao Đài huyện Mĩ Lộc 美祿縣高薹總小廉內村, sưu tầm ở chùa Đống Trà.
Thác bản 2 mặt, khổ 40 x 65 cm, gồm 46 dòng chữ Hán, toàn văn ước khoảng 1000 chữ, có hoa văn, không có chữ húy.
Niên đại: Canh Thìn Bảo Đại (1940).
Người soạn: không ghi.
Chủ đề:
– Bầu Hậu, gửi giỗ, biểu dương việc thiện.
– Xây dựng, trùng tu di tích.
Tóm lược nội dung:
Các vị kỳ lão, sắc dịch cùng với thiền tăng lập bia. Số là chùa Đống Trà là một danh lam thắng cảnh. Từ đời Tiền Lê đến nay trải qua nhiều đời tu lập. Nay vào năm Bảo Đại Canh Ngọ trời giáng mưa gió làm gác chuông bị hủy hoại nhưng việc tu tập rất khó khăn. Đến năm Bảo Đại thứ 7 xin với thiền tăng tạo mới cột đồng và trùng tu gác chuông gồm 3 gian chi phí tốn kém nhưng phố khuyến thập phương công đức nên mọi việc đã viên thành. Nay khắc bia ghi danh những người tham gia công đức.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Nội dung chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)