Trùng tu công đức bi

Trùng tu công đức bi

Thông tin cơ bản

Trùng tu công đức bi
重修功德碑
Kí hiệu: 7969
Thác bản bia xã Đội Sơn huyện Duy Tiên phủ Lý Nhân tỉnh Hà Nội 河省理仁府維先縣隊山社, sưu tầm tại chùa Long Sơn xã Đội Sơn tổng Đội Sơn huyện Duy Tiên tỉnh Hà Nam.
Thác bản 1 mặt, khổ 78 x 131 cm, gồm 25 dòng chữ Hán, toàn văn ước khoảng 1200 chữ, có hoa văn, không có chữ húy.
Niên đại: không ghi.
Niên đại ước đoán: Minh Mệnh thứ 21 (1840).
Người soạn: không ghi.
Chủ đề:
– Bầu Hậu, gửi giỗ, biểu dương việc thiện.
– Xây dựng, trùng tu di tích.
Tóm lược nội dung:
Năm Canh Tí, nhà sư trụ trì chùa Diên Linh trên núi Đọi Sơn cùng các thiện tín tiến hành trùng tu tiền đường, hậu đường, tả hữu hành lang, đông tây các tòa, thượng điện, gác chuông, khánh đồng, khánh đá của chùa. Có ghi danh sách họ tên và số tiền đóng góp.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Nội dung chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)