Trùng tu công đức bi

Trùng tu công đức bi

Thông tin cơ bản

Trùng tu công đức bi
重修功德碑
Kí hiệu: 17086
Thác bản bia phố Gia Long hộ số 5 thành phố Hà Nội 河內市第五戶嘉龍浦, sưu tầm ở chùa Quang Minh phố Gia Long Hà Nội.
Thác bản 1mặt, khổ 61 x 100 cm, gồm 16 dòng chữ Hán, toàn văn ước khoảng 300 chữ, có hoa văn, không có chữ húy.
Niên đại: Bảo Đại thứ 9 (1934).
Người soạn: Nguyễn Văn Thư 阮文書; chức vị: nhà sư.
Chủ đề:
– Bậu Hậu, gửi giỗ, biểu dương việc thiện.
– Xây Dựng, trùng tu di tích.
Tóm lược nội dung:
Nhà sư Đinh Xuân Lạ, tự Tâm Đường đứng ra trùng tu tam bảo, trang hoàng tượng phật chùa Quang Minh vào năm Giáp Tuất. Đến năm Ất Hợi, mọi người hoàn thành, mời viên đốc lý Hà Nội Henri Virgitti đến dự. Ghi danh sách những người cúng tiền vào việc tu bổ chùa, trong đó có vị hòa thượng Tăng Cương ở chùa Bá Đá cúng 100 đồng, cùng một số người được gửi hậu tại chùa.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Nội dung chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)