Trùng tu Đại/Bi thiền tự/Tiền đường Phật/Tượng bi kí

Trùng tu Đại/Bi thiền tự/Tiền đường Phật/Tượng bi kí

Thông tin cơ bản

Trùng tu Đại/Bi thiền tự/Tiền đường Phật/Tượng bi kí
重修大/悲禪寺/前堂佛/像碑記
Kí hiệu:12589/12590/12591/12592
Thác bản bia thôn Bối xã Đồn Bối huyện Thanh Lâm phủ Nam Sách 南策府青林縣屯貝社貝村, sưu tầm tại chùa Đại Bi xã Đồn Bối tổng Vạn Tải phủ Nam Sách tỉnh Hải Dương.
Thác bản 4 mặt, khổ 51 x 76cm, gồm 97 dòng chữ Hán, toàn văn ước khoảng 2000 chữ, không có hoa văn, không có chữ húy.
Niên đại: Chính Hòa thứ 17 (1696).
Người soạn: họ Nguyễn 阮; quê quán: xã Thượng Đáp huyện Thanh Lâm phủ Nam Sách; chức vị: Tiến công Thứ lang, Hàn lâm viện Điển nghị;.
Người viết: Trần Vinh 陳榮; chức vị: Thị nội Thư tả.
Chủ đề:
– Xây dựng, trùng tu di tích.
– Thơ văn.
Tóm lược nội dung:
Bia ghi sự tích chùa Đại Bi và việc trùng tu chùa: xã Đồn Bối có nhiều chùa dựng từ triều Lý. Riêng thôn Bối, một đêm có tiên giáng xuống và bỗng nhiên nổi lên một ngôi chùa và 1 tấm bia đá đề 3 chữ Đại Bi tự. Chùa nổi danh là danh lam thắng tích của 1 vùng, cầu đảo rất là linh ứng. Trải qua binh hỏa chùa bị đổ nát hoang tàn, Thiền tăng trụ trì tại chùa là Sa di Chân Thạnh và Tiểu Sa di tự Như Sơn đã cùng các thiện nam, tín nữ đã cúng tiền bạc mua gỗ xây tiền đường, tạc tượng Phật, làm cầu gỗ v.v… Nay công việc hoàn tất bèn dựng bia, ghi họ và tên những người có công đức trong việc xây dựng chùa để lưu truyền cho hậu thế. Có bài minh.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Nội dung chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)