Trùng tu Diên Khánh Phật tự bi

Trùng tu Diên Khánh Phật tự bi

Thông tin cơ bản

Trùng tu Diên Khánh Phật tự bi
重修延慶佛寺碑
Kí hiệu:12884
Thác bản bia sưu tầm tại chùa Diên Khánh xã Phong Trạch tổng An Phú phủ Nam Sách tỉnh Hải Dương.
Thác bản 1 mặt, khổ 38 x 73cm, gồm 16 dòng chữ Hán, toàn văn ước khoảng 800 chữ, có hoa văn, không có chữ húy.
Niên đại: Hoằng Định thứ 7 (1607).
Người soạn: Phạm Duy Tuyên 范維宣.
Người viết chữ: Nguyễn Toàn 阮荃; chức vị: Cẩn y vệ xá nhân.
Người khắc chữ: Vũ Dĩnh 武穎; quê quán: xã Gia Đức huyện Thủy Đường.
Chủ đề:
– Xây dựng, trùng tu di tích.
– Thơ văn.
Tóm lược nội dung:
Chùa Diên Khánh là nơi cổ tích danh lam của huyện Chí Linh, vốn do anh em của vị Nhập nội Đại Hành khiển họ Phạm triều trước tạo dựng, trải thời gian đã hư hại. Nay một số vị như Nguyễn Thế Lộc, Nguyễn Văn Tuân, Phạm Quang Doãn… cùng các thiện nam tín nữ; trên từ bậc công hầu khanh tướng dưới đến kẻ sĩ, thứ dân đã phát thiện tâm tiến cúng tiền bạc tu bổ chùa. Ngày mồng 1 tháng 2 năm Giáp Thìn (1604) thì khởi công đến tháng 2 năm Bính Ngọ (1606) thì hoàn thành. Nay dựng bia ghi lại việc này lưu truyền cho hậu thế. Ghi họ và tên những người công đức tiền của vào việc tu sửa chùa.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Nội dung chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)