Trùng tu điện vũ bi ký

Trùng tu điện vũ bi ký

Thông tin cơ bản

Trùng tu điện vũ bi ký
重修殿宇碑記
Kí hiệu: 19437
Thác bản bia sưu tầm ở điện miếu Trung xã Vân Trình phủ Gia Viễn tỉnh Ninh Bình.
Thác bản 1 mặt, khổ 76 x 105 cm, gồm 19 dòng chữ Hán, toàn văn ước khoảng 1000 chữ, có hoa văn, không có chữ húy.
Niên đại: Thành Thái thứ 11 (1899).
Người soạn: không ghi.
Chủ đề:
– Xây dựng, trùng tu di tích.
Tóm lược nội dung:
Đền thờ thần Tản Viên sơn thánh ở thôn Trung đã có từ lâu đời, trải các đời đều được trùng tu. Năm Kỷ Hợi (đời Nguyễn) dân thôn đứng ra trùng tu lại đền cho kháng trang. Nay ghi họ tên những người đóng góp: Kỳ lão Nguyễn Suất 2 quan, Nguyên Bộ 1 đồng, Đinh Cử 5 quan, Nguyên Phong 5 quan v.v…

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Nội dung chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)