Trùng tu Đức Di kiều bi

Trùng tu Đức Di kiều bi

Thông tin cơ bản

Trùng tu Đức Di kiều bi
重修德彝橋碑
Kí hiệu: 2391
Thác bản bia sưu tầm tại thôn Kim Liên tổng Lâm Thịnh huyện Nam Đàn, Nghệ An.
Thác bản 1 mặt, khổ 70 x 103 cm, gồm 24 dòng chữ Hán, toàn văn ước khoảng 700 chữ, có hoa văn, có chữ húy: Trần .
Niên đại: Quang Hưng thứ 14 (1591).
Người soạn 1: Lê Nhữ Bật 黎汝弼; quê quán: xã Vĩnh Trị huyện Hoằng Hóa; học vị: Tiến sĩ khoa Kỉ Sửu (1559); chức vị: Hiến sát sứ, Cẩn sự lang.
Người soạn 2: Nguyễn Đăng Tiên 阮登仙; chức vị: Văn chức.
Người viết chữ: Nguyễn Hoằng Tài 阮泓材; chức vị: Tri bạ.
Chủ đề:
– Sinh hoạt làng xã.
– Xây dựng, trùng tu di tích.
– Thơ văn.
Tóm lược nội dung:
Cầu Đức Di do quan Đại đô đốc và bà Hoàng Thái Phi nối tiếp nhau xây dựng, nay gặp loạn lạc bị hỏng. Năm Quang Hưng thứ 13 (1590) ông Đại sĩ họ Lê đứng ra quyên góp dân trong huyện Nam Đường và Hưng Nguyễn đóng góp tiền tu sửa lại cho tiện việc đi lại. Bia có ghi tên họ những người góp tiền, và 24 câu minh.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Nội dung chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)