Trùng tu Duy Sơn Hạ thôn miếu đình bi

Trùng tu Duy Sơn Hạ thôn miếu đình bi

Thông tin cơ bản

Trùng tu Duy Sơn Hạ thôn miếu đình bi
重修維山下村廟亭碑
Kí hiệu: 5933
Thác bản bia thôn Duy Sơn Hạ xã Côn Lăng huyện An Khang phủ Trường Yên 長安府安康縣崑凌社維山下村, sưu tầm tại xã Côn Lăng tổng Dương Vũ huyện Gia Khánh tỉnh Ninh Bình.
Thác bản 1 mặt, khổ 80 x 120 cm, gồm 30 dòng chữ Hán, toàn văn ước khoảng 800 chữ, có hoa văn, không có chữ húy.
Niên đại: Chính Hòa thứ 11 (1680).
Người soạn: không ghi.
Chủ đề:
– Lịch sử di tích.
– Xây dựng, trùng tu di tích.
Tóm lược nội dung:
Năm Đinh Tị thôn Duy Sơn Hạ khởi công trùng tu ốp đá nội điện, long sàng tòa miếu thờ Thánh Bà. Đến nay là năm Canh Thân công việc hoàn thành lập bia ghi lại họ tên, số tiền đóng góp vào công việc.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Nội dung chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)