Trùng tu Hiển Quang tự lập Hậu phật bi kí/Nhất hưng công đức báo bi kí vĩnh thùy

Trùng tu Hiển Quang tự lập Hậu phật bi kí/Nhất hưng công đức báo bi kí vĩnh thùy

Thông tin cơ bản

Trùng tu Hiển Quang tự lập Hậu phật bi kí/
Nhất hưng công đức báo bi kí vĩnh thùy
重修顯光寺立後佛碑記/一興功德報碑記永垂
Kí hiệu: 2525/2526
Thác bản bia thôn Trung xã Hạ Dương huyện Đông Ngàn phủ Từ Sơn 慈山府東岸縣夏陽總夏陽社中村, sưu tầm tại chùa Hiển Quang thôn Trung xã Hạ Dương tổng Hạ Dương phủ Từ Sơn tỉnh Bắc Ninh.
Thác bản 2 mặt, khổ 56 x 95 cm, gồm 59 dòng chữ Hán và Nôm, toàn văn ước khoảng 2600 chữ, có hoa văn, có chữ húy: Cửu , Thành .
Niên đại: Chính Hòa thứ 19 (1698).
Người soạn: Hoàng [Công Chí] 黃公寘; học vị: Đồng Tiến sĩ xuất thân khoa Canh Tuất niên hiệu Cảnh Trị 8 (1670); chức vị: Bồi tụng, Lễ bộ Hữu thị lang ; tước Thi Khánh nam 施慶男.
Người viết chữ: Đỗ Danh Nho 杜名儒; quê quán: thôn Trung; nhà sư trụ trì.
Chủ đề:
– Bầu Hậu, gửi giỗ, biểu dương việc thiện.
– Hành trạng, công tích nhân vật.
– Thơ văn.
Tóm lược nội dung:
Tiểu sử ông Đỗ Công Xuân, Thị nội giám, Tư lễ giám, Đô thái giám, tước Khuông Nghĩa hầu và vợ là Ngô Ngọc Hi. Ông là con út Thịnh Mĩ hầu tự Huyền Chân và bà họ Đỗ hiệu Từ An, người thôn Trung. Thuở nhỏ ông học hành thông minh, kiến thức rộng, lớn lên ra làm quan các triều, từng giữ chức Tri Nam Giao điện. Ông bà tín chuộng đạo Phật, đã cấp tiền của cho dân tu tạo lại chùa. Dân biết ơn, tôn bầu ông bà cùng cha mẹ của ông làm Hậu phật. Có bài minh 26 câu. Mặt sau bia ghi danh sách quan viên sắc mục trong thôn kí tên bầu Hậu, thể lệ cúng giỗ, số ruộng cúng tiến và các vị hưng công trùng tu chùa.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Nội dung chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)