Trùng tu hồng kiều tập phúc bi tự/Thập phương đàn na cộng tư công đức

Trùng tu hồng kiều tập phúc bi tự/Thập phương đàn na cộng tư công đức

Thông tin cơ bản

Trùng tu hồng kiều tập phúc bi tự/Thập phương đàn na
cộng tư công đức
重修虹橋集福碑敘/十方檀那共資功德
Kí hiệu: 6543/6544Thác bản bia sưu tầm tại chùa Giáo Đường xã Chi Nê huyện Tiên Du tỉnh Bắc Ninh.
Thác bản 2 mặt, khổ 86 x 116 cm, gồm 63 dòng chữ Hán, toàn văn ước khoảng 3200 chữ, không có hoa văn, có chữ húy: Đề .
Niên đại: Vĩnh Thịnh thứ 13 (1717).
Người viết chữ: Nguyễn Danh Xuân 阮名春.
Người khắc: Nguyễn Đắc Định 阮得定.
Chủ đề:
Xây dựng, trùng tu di tích.
Tóm lược nội dung:
Bà Thị nội cung tần Trịnh Thị Ngọc Dương quê ở hương Biện Thượng xã Sóc Sơn huyện Vĩnh Phúc phủ Thiệu Thiên, quê ngoại ở xã Đạo Tú huyện Siêu Loại phủ Thuận An đứng ra hưng công tu tạo cây cầu ở xã Chi Nê. Bia ghi danh sách những người tham gia đóng góp tiền của vào công việc.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Nội dung chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)