Trùng tu Hưng Phúc tự bi

Trùng tu Hưng Phúc tự bi

Thông tin cơ bản

Trùng tu Hưng Phúc tự bi
重修興福寺碑
Kí hiệu: 11383
Thác bản bia xã Hoa Cầu huyện Văn Giang phủ Thuận An 順安府文江縣華梂社, sưu tầm tại chùa Hưng Phúc xã Xuân Cầu tổng Xuân Cầu huyện Văn Giang tỉnh Bắc Ninh.
Thác bản 1 mặt, khổ 69 x 116cm, gồm 32 dòng chữ Hán, toàn văn ước khoảng 1200 chữ, có hoa văn, không có chữ húy.
Niên đại: Sùng Khang thứ 5 (1570).
Người soạn: Nguyễn Kiên 阮堅, hiệu Cuồng Phu; chức vị: Tiến công Thứ lang Giảng dụ.
Người viết: Phạm Hiền 范賢; học vị: Trung thư giám Hoa văn học sinh
Chủ đề:
– Bầu Hậu, gửi giỗ, biểu dương việc thiện.
– Xây dựng, trùng tu di tích.
– Thơ văn.
Tóm lược nội dung:
Chùa Hưng Phúc thuộc xã Hoa Cầu huyện Văn Giang ở vào nơi phúc địa. Chùa được lập từ triều Trần niên hiệu Thiệu Phong 11 (1351). Đến năm Diên Ninh triều Lê (1454-1459) khi thiên hạ thái bình, an cư, lạc nghiệp thì dân làng tu bổ lại mở rộng qui mô, bồi đắp thêm cho chùa khang trang bền vững. Ngày 20 tháng Giêng năm nay (1570), dân làng lại trùng tu chùa cho phúc quả được bền lâu, đống vũ nguy nga, qui mô rộng mở. Ghi họ và tên những người có công đức trong việc trùng tu chùa. Có bài minh.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Nội dung chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)