Trùng tu Hưng Phúc tự/Tân tạo đình điền kí bi

Trùng tu Hưng Phúc tự/Tân tạo đình điền kí bi

Thông tin cơ bản

Trùng tu Hưng Phúc tự/Tân tạo đình điền kí bi
重修興福寺/新造亭田記碑
Kí hiệu: 3199/3200
Thác bản bia xã Thiết Bình huyện Đông Ngàn phủ Từ Sơn 慈山府東岸縣鐵屏社, sưu tầm tại chùa Hưng Phúc xã Thiết Bình tổng Hà Lỗ huyện Đông Ngàn phủ Từ Sơn tỉnh Bắc Ninh.
Thác bản 2 mặt, khổ 78 x 131 cm, gồm 53 dòng chữ Hán, toàn văn ước khoảng 500 chữ, có hoa văn, có chữ húy: Tân .
Niên đại: Phúc Thái thứ 7 (1649).
Người soạn: Nguyễn Nghi 阮儀; học vị: Tiến sĩ khoa Đinh Sửu (1637), quê quán: xã Vân Điềm huyện Đông Ngàn phủ Từ Sơn; chức vị: Lễ bộ Thượng thư; tước Dương Quận công.
Người viết: Lê Viết Nhân 黎曰仁; quê quán: xã Nguyệt Áng huyện Lôi Dương phủ Thiệu Thiên; tước vị: Xuân Dương nam.
Chủ đề:
– Bầu Hậu, gửi giỗ, biểu dương việc thiện.
– Hành trạng, công tích nhân vật.
– Sinh hoạt làng xã.
– Xây dựng, trùng tu di tích.
Tóm lược nội dung:
Bà Nguyễn Thị Ngọc Hiểu, vì có người chú là Nguyễn Chu Thắng làm quan Tham chính Nghệ An yêu quý bà như con. Rồi bà được Đệ nhị á cung tần Lê Thị Ngọc Sảnh đưa vào nuôi trong phủ Chúa. Bà bỏ tiền của giúp làng tu sửa thượng điện, tiền đường chùa Hưng Phúc, lại cúng 5 hốt bạc tạc tượng bà Cung tần và bản thân bà để thờ ở trong chùa. Sau đó, bà tu sửa đình miếu xin phong cho cha, chú mình làm Đại vương, cúng 8 mẫu ruộng để thờ phụng các Đại vương và bà Quận chúa cung tần. Kê số ruộng và nghi thức cúng giỗ.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Nội dung chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)